VAI TEV IR VISMAZ 18 GADU?

Seko mums
Lielvārdes alus kultūras klubs

NOTEIKUMI

1. Preču izplatītājs ir SIA “Cido Grupa” reģ. nr. 40003950618, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV 1034 – turpmāk izplatītājs.

2. „Lielvārdes alus Kultūras klubs” konkurss ir patērētāju kampaņa (turpmāk tekstā – Kampaņa), kuru organizē SIA „The Matter”, reģistrācijas nr.: 40003950618, juridiskā adrese: Pērses 9/11, Rīga, LV-1011 – turpmāk kampaņas organizetājs.

3. Kampaņas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Kampaņas organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas dalībniekiem.

4. Kampaņas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Kampaņā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

5. Kampaņas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. aprīlis. Kampaņas norises beigu datums ir 2019. gada 6. jūnijs. Dalības pieteikšana kampaņā ir no 2019. gada 1. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019. gada 28. maijam plkst. 23:59.

  • Lai piedalītos kampaņā, kampaņas dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.lielvardesalus.lv.
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.lielvardesalus.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka e-pasts, pilsēta, dzimšanas datums, tālrunis un jāatķeksē “Piekrītu kampaņas noteikumiem”.
  • Ja dalībnieks vēlās saņemt īpašos piedāvājumus no “Lielvārdes alus kultūras klubs”, tad reģistrējoties ir jāatķeksē “Es piekrītu saņemt jaunumus un piedāvājumus no “Lielvārdes alus kultūras klubs””. Reģistrācija ir bez maksas. 
  • Kampaņā nedrīkst piedalīties tā organizētāji: SIA “Cido Grupa” (Rīga, Ostas iela 4), SIA “The Matter” (Rīga, Pērses iela 9/11), SIA “Visas Loterijas” (Rīga, Dzirnavu ielā 37-63), SIA “RABLE” (Rīga, Vaiņodes iela 5-6/7).
  • Vienu tālruņa numuru ir iespējams reģistrēt “Lielvārdes alus kultūras klubs” tikai vienu reizi.
  • Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu vienā izlozē.

6. Kampaņas norises laikā, izplatītāja uzdevumā kampaņas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Kampaņas laimētājus, kā arī, lai saņemtu paziņojumus, īpašos piedāvājumus vai pakalpojumus uz norādīto e-pasta adresi, ja dalībnieks tam ir piekritis.

7. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas kampaņas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai identificētu kampaņas laimētāju un informētu viņu par laimestu, kampaņas organizētājs pieprasa norādīt vārdu, uzvārdu, dalībnieka dzimšanas datumu un e-pastu. Dzimšanas datums nepieciešams, lai noteiktu dalībnieka vecumu un iespēju patstāvīgi piedalīties kampaņā un saņemt balvas.

8. Iesniedzot informāciju par sevi, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “Lielvārdes alus” Kampaņas ietvaros laika posmā no 01.04.2019.-15.06.2019., savukārt, “Lielvārdes alus kultūras kluba” ilgtermiņa darbības nolūkos dalībnieku dati tiks uzglabāti 1 (vienu) gadu, pēc kura saņems aicinājumu pagarināt savu dalību vai atteikties no tās.

9. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību kampaņā un lūgt izdzēst viņa personas datus, aizpildot atteikuma formu mājaslapā www.lielvardesalus.lv vai rakstiski uz e-pastu zane@thematter.lv, norādot konkrēto kampaņu.

10. Informācija un personas dati, ko Kampaņas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Kampaņā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

11. Piesakoties kampaņai, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.

12. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka visa iesniegtajā anketā norādītā informācija ir patiesa. Pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.

13. Balvu fonds:

BALVA SKAITS
Ielūgums uz pasākumu “Lielvārdes alus kultūras klubs: Aklās degustācijas sacensības” 20
Mini ledusskapis 7
Restorāna “Manana” dāvanu karte 50 eur vērtībā + Lielvārdes glāžu komplekts 7
“Autentika” dāvanu karte vēlajām brokastīm + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma no veikala “Riija” 7

 

13. Kampaņā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu:

IZLOZES NORISES LAIKS PERIODS PAR KĀDU NOTIEK IZLOZE IZLOZĒTĀS BALVAS UN SKAITS
09.04.2019.
plkst. 11.00
01.04.2019. plkst. 00.00 līdz
08.04.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
16.04.2019.
plkst. 11.00
09.04.2019. plkst. 00.00 līdz
15.04.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
30.04.2019.
plkst. 11.00
23.04.2019. plkst. 00.00 līdz
29.04.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
07.05.2019.
plkst. 11.00
30.04.2019. plkst. 00.00 līdz
06.05.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
14.05.2019.
plkst. 11.00
07.05.2019. plkst. 00.00 līdz
13.05.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
21.05.2019.
plkst. 11.00
14.05.2019. plkst. 00.00 lidz
20.05.2019. plkst. 23.59
1 (viens) mini ledusskapis;
1 (viena) restorāna “Manana” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts;
1 (viena) “Autentika” dāvanu karte + Lielvārdes glāžu komplekts + īpaša dizaina soma
29.05.2019.
plkst. 11.00
01.04.2019. plkst. 00.00 līdz
28.05.2019. plkst. 23.59
20 (divdesmit) ielūgumi vienai personai uz pasākumu
“Lielvārdes alus kultūras klubs: Aklās degustācijas sacensības”

14. Pasākumā “Lielvārdes alus kultūras klubs: Aklā degustācija” piedalīsies arī Kampaņas partneri, kas netiek iekļauti fināla sacensībās, kur tiks izspēlēta galvenā balva 2000 EUR. Fināla sacensību uzvarētājs balvu saņem pēc sacensību noslēguma.

15. Izlozi nodrošina Kampaņas organizētāja pilnvarotā puse. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

16. Visas izlozes notiks Kampaņas organizētāja pilnvarotās puses telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīga, LV 1010.

17. Laimētāji tiks publicēti izlozes dienā. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts līdz 2019. gada 29. maijam plkst. 23.59 mājas lapā www.lielvardesalus.lv un Lielvārdes alus Facebook profilā. Mājas lapā tiks publicēts laimētāja vārds un uzvārds. Informācija par laimētājiem mājaslapā būs pieejama līdz 2019. gada 15. jūnijam.

18. Iknedēļas mazās balvas varēs saņemt pie Kampaņas organizatoru pilnvarotās puses – SIA “Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīga, LV-1010, līdz 2019. gada 14. jūnijam.

19. Galvenā balva 2000 EUR naudas balva, kas tiek izspēlēta konkursa kārtībā pasākumā “Lielvārdes alus kultūras klubs: Aklā degustācija” tiks izspēlēta konkursa kārtībā, kas norisināsies klātienē 2019. gada 6. jūnijā, kurā piedalīsies izlozētie dalībnieki, kā aprakstīts punktā nr. 14.

20. Iknedēļas laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Kampaņas organizētāju pilvaroto pusi pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 14. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā. 

22. Par iknedēļas balvas saņemšanu: 

  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un SMS par laimestu.  Saņemot laimētās balvas, Kampaņas laimētāji un Kampaņas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu.
  • Laimētāja klātbūtnē balva tiek pārbaudīta. Vēlāk pretenzijas par balvas kvalitāti netiek pieņemtas.
  • Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Kampaņas organizētāja ar pretenziju par balvu.

23. Ja Kampaņas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus un sms par laimestu vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Kampaņas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

24. Kampaņas organizētājs neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

25. Kampaņas organizētājam, Kampaņas dalībnieku kampaņas laikā iegūtās balvas pēc kampaņas dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē kampaņas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

26. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

27. Kampaņas organizētājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja kampaņas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem kampaņas noteikumiem.

28. Kampaņas organizētājs neuzņemas atbildību par Kampaņas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Kampaņas noteikumi vai Kampaņas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Kampaņas laimētājiem nav izdevies sazināties no Kampaņas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Kampaņas organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt kampaņas balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.

30. Visas pretenzijas par Kampaņas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Kampaņas organizētājam – SIA „The Matter” (Pērses 9/11, Rīga, LV-1011, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu zane@thematter.lv līdz 2019. gada 14. jūnijam ar norādi “Lielvārdes alus kultūras klubs”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

31. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 14. jūnija, neizraisa juridiskas sekas.

32. Kampaņas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Kampaņas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

  1. Dalībniekam ir saprotams, ka piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

34. Kampaņas organizētāja un kampaņas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos kampaņas noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.